Geschiedenis

Het ontstaan:

9 juli 1982 : Turnkring Deugd en Volharding is op zoek naar een familiegerichte sportactiviteit. De Bond van Grote en Jonge Gezinnen is op haar beurt op zoek naar een sportieve activiteit. De stap naar samenwerking is vlug gezet. Op 20 oktober 1982 wordt de eerste tafeltennisclubavond gehouden. Eventjes is het een bang afwachten naar het aantal geïnteresseerden. De verwachtingen werden overtroffen. Een twintigtal fanatiekelingen kwam opdagen en waagde de eerste balwisselingen. De club was geboren maar had nog geen naam. Deze werd pas enkele weken later door één van de leden voorgesteld. Eenvoudiger kon het niet : de T van tafeltennis, de C van club en uiteraard MO van Mortsel. Spreek dit na elkaar uit en je krijgt TECEMO.

Van recreatie tot KVKT tot Sporta

Aanvankelijk werd gestart met louter recreatieve bedoelingen. Maar al snel moest het bestuur van koers wijzigen. Vooral de jeugdige spelers wensten deel te nemen aan officiële competities. Tijdens het sportjaar 1984-1985 was TECEMO voor het eerst vertegenwoordigd in de interclubcompetitie van KVKT (Koninklijke Vlaamse Katholieke Tafeltennisfederatie) met 1 jeugdploeg. Eerst werd KVKT omgedoopt tot Sporcrea, om vervolgens over te vloeien in Sporta. Momenteel (sportjaar 2009-2010) treden we met 13 senior ploegen en 8 jeugdploegen aan in de Sporta interclubcompetitie. Ruim een derde van de leden zijn jongeren beneden de 18 jaar, onze garantie voor de toekomst! Tijdens het schooljaar – en buiten de examenperiodes – krijgt onze jeugd training van een BLOSO-gediplomeerde trainer.

…en VTTL

‘Nakkvarr’, een bevriende ‘kleinere’ club, maakte reeds enkele jaren gebruik van onze accomodatie om hun competitie-wedstrijden te betwisten. In het voorjaar van 1999 riepen zij onze hulp in : een plotse, onverwachte groei van hun ledenaantal kon deze kleine club – die niet over een eigen lokaal beschikte – niet verwerken! Na enkele verkennende gesprekken werd al snel beslist de NAKKVARR-spelers op te nemen in de TECEMO-familie! Na 14 jaar enkel in het Katholieke sportverbond gespeeld te hebben, werden we hierdoor als vanzelf in de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL) van de Koninklijke Belgische Tafeltennisbond (KBTTB) geloodst. NAKKVARR speelde immers in beide verbonden! Het eerste sportjaar na de fusie traden 2 ploegen aan in VTTL. In het sportjaar 2009-2010 zijn 6 senior ploegen actief.

Van gezinsvriendelijk en recreatief…

Tecemo is steeds trouw gebleven aan zijn gezinsvriendelijk en recreatief karakter. Tijdens de clubavonden (op woensdag) is er voldoende ruimte voor Tecemo-leden die er voor kiezen enkel recreatief met hun sport bezig te zijn. Ook van jeugdleden wordt niet verwacht dat zij sowieso competitie spelen. Een aantal activiteiten, specifiek gericht naar recreanten, zoals het BlackLight tornooi in september en het recreatie- en NG-jeugdtornooi in december, onderstrepen dit gezinsvriendelijke en recreatieve karakter.

…tot competitief

Naast de interclubcompetitie bij SPORTA (het vroegere KVKT) en VTTL, wordt het jaarprogramma ook gestoffeerd door het clubkampioenschap, het jeugd-clubkampioenschap, het dubbeltornooi en de interploegenavond, stuk voor stuk competitieve tafeltennis-hoogtepunten.

Van sportief…

Het jaarprogramma wordt verder aangevuld met talrijke, sportieve activiteiten: bowling, zaalvoetbal, volleybal, wandelen, fietsen, . tot zelfs speleologie, kruisboogschieten of kajakken.

…tot iets minder sportief

Een club zou geen club zijn als ook niet iets minder sportieve activiteiten georganiseerd zouden worden. Ons winterweekend in de Ardennen is een blijvende topper. De nieuwjaarsreceptie, het einde-seizoensetentje, de barbecue, de quiz, … het draagt allemaal bij tot dat ware ‘clubgevoel’.

Tecemo-center

Het succes van de eerste organisaties en vooral het gestaag groeiend aantal leden noodzaakte de pioniers van de club naar een gepast lokaal uit te kijken. Wat door sommigen werd afgeschilderd als grootheidswaanzin, werd echter snel realiteit: reeds in 1986, amper 4 jaar na de stichting van de club, werd een eigen sportzaal aangekocht! Hard werd er gewerkt door vele vrijwilligershanden om de zaal te maken tot wat ze nu is! Ook hard werken om financieel boven water te blijven, hierbij flink gesteund door een steeds maar groeiend aantal leden. Momenteel telt de club een 190-tal leden, waarvan een 100-tal in competitie aantreden.